Адозва Рады БНР на йідыш, 1921 г.

Адозва Рады БНР на йідыш, 1921 г.