Гістарычныя дакумэнты аб незалежнасьці Беларусі: 1991 г.

1991: Пастанова аб забесьпячэньні палітычнай і эканамічнай самастойнасьці Беларусі

Дакумэнты аб незалежнасьці Беларусі і забароне камуністычнай партыі, прынятыя на гістарычнай сэсіі Вярхоўнага Савета 25 жніўня 1991 г.

З прыватнага архіву Лявона Дзейкі

1991: Пастанова аб забесьпячэньні палітычнай і эканамічнай самастойнасьці Беларусі

1991: Пастанова аб наданьні статуса канстытуцыйнага закону Дэклярацыі аб дзяржаўным сувэрэнітэце

1991: Пастанова аб дэпартызацыі органаў дзяржаўнай улады і кіраваньня Беларусі

1991: Пастанова аб часовым прыпыненьні дзейнасьці КПБ-КПСС на тэрыторыі Беларусі

You may also like...