All posts by radabnrorg

СЬВЯТОЧНЫ ЗВАРОТ СТАРШЫНІ РАДЫ БНР ДА 25-ГОДЗЬДЗЯ АДНАЎЛЕНЬНЯ НЕЗАЛЕЖНАСЬЦІ БЕЛАРУСІ

Паважаныя суродзічы, дарагія беларусы

Сардэчна віншую вас з дваццаць пятаю гадавінай аднаўленьня Незалежнасьці Беларусі. Роўна чвэрць стагодзьдзя таму Беларусь пасьля больш як сямідзесяці гадоў панаваньня савецкага акупацыйнага рэжыму зноў адрадзілася як сувэрэнная дзяржава.
Continue reading СЬВЯТОЧНЫ ЗВАРОТ СТАРШЫНІ РАДЫ БНР ДА 25-ГОДЗЬДЗЯ АДНАЎЛЕНЬНЯ НЕЗАЛЕЖНАСЬЦІ БЕЛАРУСІ

Гістарычныя дакумэнты аб незалежнасьці Беларусі: 1991 г.

Дакумэнты аб незалежнасьці Беларусі і забароне камуністычнай партыі, прынятыя на гістарычнай сэсіі Вярхоўнага Савета 25 жніўня 1991 г.
Continue reading Гістарычныя дакумэнты аб незалежнасьці Беларусі: 1991 г.

30 ліпеня 1964 г. – Савецкія перайменаваньні ў Беларусі ў 1964 г.

У 1964 годзе адбылася чарговая хваля перайменаваньняў беларускіх населеных пунктаў, зьдзейсьненая акупацыйнай савецкай уладаю.

Усяго за часамі савецкай акупацыі ў Беларусі былі перайменаваныя некалькі дзясяткаў населеных пунктаў, а таксама асноўныя вуліцы амаль ва ўсіх буйных гарадах і мястэчках.

Замест старажытных і сярэднявечных назваў уводзіліся новыя – часам з ідэалягічных матываў, часам з матываў “мілагучнасьці” тае ці іншае назвы з пункту гледжаньня расейскай мовы.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Перайменаваньні ў БССР у 1964 г.

Дэклярацыя аб сувэрэнітэце Беларусі (1990 г.): тэкст

ДЭКЛАРАЦЫЯ

Вярхоўнага Савета
Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі
Аб дзяржаўным суверэнітэце
Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі

Continue reading Дэклярацыя аб сувэрэнітэце Беларусі (1990 г.): тэкст

Янка Купала і Беларуская Народная Рэспубліка

3 жніўня 1918 г. паэт Янка Луцэвіч (Янка Купала) афіцыйна накіраваны ўрадам БНР у Смаленск. Копія адпаведнага пасьведчаньня захавалася ў архівах (вых. №1197).

Continue reading Янка Купала і Беларуская Народная Рэспубліка

Упаўнаважаньне І. Краскоўскаму на вядзеньне перамоваў з Расеяй, 1918 г.

У архівах захавалася ўпаунаважаньне Народнага Сакратарыяту БНР ад 10 кастрычніка 1918 г., выдадзенае Івану Краскоўскаму на правядзеньне ў Кіеве перамоваў з прадстаўнікамі РСФСР аб прызнаньні незалежнасьці Беларусі.

Continue reading Упаўнаважаньне І. Краскоўскаму на вядзеньне перамоваў з Расеяй, 1918 г.

Зварот да прэзыдэнта ЗША, 1918 г.

22 кастрычніка 1918 г. прыняты зварот Рады БНР да прэзыдэнта ЗША і да ваюючых дзяржаваў з заклікам да прызнаньня незалежнасьці Беларусі


1918_WWilson

ОБРАЩЕНІЕ КЪ ПРЕЗИДЕНТУ СѢВЕРО-АМЕРИКАНСКИХЪ СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТОВЪ, ВОЮЮЩИМЪ И ЦЕНТРАЛЬНЫМЪ ДЕРЖАВАМЪ

Рада Бѣлорусской Народной Республики, состоящая изъ избранниковъ ВСЕБѢЛОРУССКАГО СЪѢЗДА, а также изъ представителей національныхъ, общественныхъ и политическихъ группъ, является до созыва Бѣлорусскаго Сейма единственнымъ высшимъ Законодательнымъ и Административнымъ Органомъ, выражающимъ волю Бѣлорусскаго народа и другихъ народностей, населяющихъ Бѣлоруссію.

Въ тяжкій моментъ жизни довѣрившаго ей власть Края Рада въ сознаніи лежащей на ней отвѣтственности за судьбы Родины обращается къ Демократіямъ Міра.

Краю нашему, уже разоренному войной и гражданской междоусобицей, грозитъ еще въ случаѣ ухода Германскихъ войскъ неминуемое вторженіе анархическихъ элементовъ и пробужденіе анархическихъ настроеній въ народныхъ массахъ, а съ этимъ уничтоженіе остатковъ народнаго достоянія и культуры.

Изъ Бѣлоруссіи волна разрушенія грозитъ перекинуться на Западъ и усилить и тамъ бѣдствіе міровой войны.

Во имя культуры и человѣчности, во имя началъ гуманности, превозглашенныхъ господиномъ Президентомъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ Рада Бѣлорусской Народной Республики проситъ спасти беззащитную Бѣлоруссію отъ разгрома и въ этихъ цѣляхъ нынѣ же до отхода оккупаціонной арміи обезпечить ей внѣшнюю неприкосновенность признаніемъ ея Самостоятельности и Независимости и внутреннюю безопасность передачей въ руки Рады Гражданскаго Управленія Краемъ.

Дабы Рада могла выполнить лежащую на ней задачу умиротворенія Края необходимо одновременно съ передачей ей Гражданскаго Управленія возстановить дѣйствія Конституціонной гарантіи публичной и частной жизни.

Старшыня Рады [Лесикъ], Намесьник [Смоличъ], Секретарь [Кречевскій]

(паводле Архівы БНР, Том 1, Кніга 1, с. 284)

Прадстаўніцтва БНР у Нямеччыне

Надзвычайная місія Беларусі ў Бэрліне ады­грала адну з ключавых роляў у зьнешнепалітычнай дзейнасьці БНР. Артыкул гісторыка і дасьледчыка беларуска-нямецкіх стасункаў Уладзімера Сакалоўскага (1930 – 2013)

Continue reading Прадстаўніцтва БНР у Нямеччыне

З справаздачы пра беларуска-нямецкія стасункі – жнівень 1920

Са справаздачы шэфа Дыпляматычнае Місіі БНР у Нямеччыне Леаніда Баркова ад 14 жніўня 1920 г.:

Нямецкі ўрад, таксама нямецкія палітычныя і фінансавыя колы, уведзены ў курс становішча беларускага пытаньня і азнаёмлены зь летуценьнямі беларускага народу.

Прызнаньне незалежнасьці Беларусі Нямеччынай ня можа быць зроблена перш такога прызнаньня з боку дзяржаў Антанты, згодна з арт. 117 міравой умовы ў Вэрсалю.

Нягледзячы на гэта, прыкметы фактычнага прызнаньня ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі відны ў афіцыальных зносінах нямецкіх дзяржаўных устаноў і загранічных прадстаўніцтваў у Бэрліне зь беларускай місіяй у Нямеччыне; на практыцы гэта выражаецца ў прызнаньні і візаваньні беларускіх пашпартоў як нямецкімі паліцэйскімі ўладамі, так і німаль усімі консульствамі загранічных дзяржаў.

Агульнае палажэньне беларускага пытаньня ў Нямеччыне адзначаецца спагаднымі адносінамі да нас як Ураду, так і грамадзкіх колаў. Надзеі на рэальную дапамогу ў данны момант з боку Нямеччыны ня могуць быць апраўданы, дзеля неакрэсьленага палажэньня як у самой Нямеччыне, так і тым болей на Беларусі.

(Архівы БНР, Том 1, Кніга 1, с. 844)